Monthly Archive:: august 2015

O pôvode chudoby na Slovensku

Hlavnou príčinou chudoby je nezamestnanosť. Bez práce je u nás vyše tristo tisíc ľudí a ich finančná podpora v nezamestnanosti je nízka, nestačí na normálny život. Nezamestnaní iba biologicky prežívajú. Živoria. Mohli by sme si položiť otázku: Čo môže urobiť vláda pre tých, ktorí nepracujú, hoci by chceli ? Môže urobiť veľa. Predovšetkým môže dať

Nevyhnutnosť informačnej revolúcie

Ako bolo? Ako je? Ako môže byť lepšie? Ako bolo za socializmu? Všetci mali prácu, dobrú životnú úroveň a istotu, že ju nestratia. V inzerátoch s voľnými miestami sa ponúkalo aj ubytovanie alebo nenávratná pôžička na stavbu rodinného domu. Podniky mali vlastné rekreačné zariadenia. Prepustenie z práce museli odsúhlasiť odbory. Ceny boli stabilné a tlačili sa na obaly tovarov. Potraviny (vo

Pápež: Tento systém je už neznesiteľný! Potrebujeme zmenu! Nestrácajte odvahu!

Na fóre venovanom protestu proti nespravodlivosti (10. júla 2015 v bolívijskom Santa Cruz) sa svojim prejavom najbojovnejšie prejavil pápež František. „Keď sa kapitál zmení na idol a riadi voľbu možností ľudských bytostí, keď chamtivosť po peniazoch ovláda celý spoločensko – ekonomický systém, ruinuje spoločnosť, ničí človeka, robí z neho otroka, kazí medziľudské bratstvo, stavia proti sebe národy, ako

Utajovanie úpadku USA

Západu sa podarilo držať v utajení počas dvadsiatich rokov kľúčový fakt, že v čase zániku socializmu vo východnej Európe sa Spojené štáty americké nachádzali už dva roky v hlbokej recesii (od októbra 1987). Teda v čase pred rozpadom Sovietskeho zväzu mali USA vážne ekonomické problémy napriek tomu, že nakupovali za doláre nekryté zlatom a žili na dlh i na úkor rozvojového

Experti Svetovej banky o socializme

Na žiadosť vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky navštívila v máji 1990 ČSFR ekonomická misia Svetovej banky, ktorú viedol John A. Holsen. Na záver pobytu vypracovala odporúčania pre reformnú politiku prechodu na trhovú ekonomiku. V úvode 34-stránkového materiálu sa uvádzajú v bode 4. východiskové podmienky, ktoré boli v čase začatia transformácie charakteristické pre socialistické hospodárstvo. V texte sa píše: „V mnohých

Pápež František o nespravodlivej spoločnosti

Pápež František vyzval politikov, aby urobili všetko možné pre vytváranie pracovných miest. V tejto súvislosti pred tisíckami veriacich na Námestí sv. Petra povedal: „Myslím na ťažkosti trhu práce v rôznych krajinách. Myslím na ľudí, nielen mladých, ktorí sú bez práce, čoho príčinou je často ekonomická vízia spoločnosti založená na egoistickom zisku mimo zásad sociálnej spravodlivosti“. „Práca nám