Author Archive

Experti Svetovej banky o socializme

Na žiadosť vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky navštívila v máji 1990 ČSFR ekonomická misia Svetovej banky, ktorú viedol John A. Holsen. Na záver pobytu vypracovala odporúčania pre reformnú politiku prechodu na trhovú ekonomiku. V úvode 34-stránkového materiálu sa uvádzajú v bode 4. východiskové podmienky, ktoré boli v čase začatia transformácie charakteristické pre socialistické hospodárstvo. V texte sa píše: „V mnohých

Pápež František o nespravodlivej spoločnosti

Pápež František vyzval politikov, aby urobili všetko možné pre vytváranie pracovných miest. V tejto súvislosti pred tisíckami veriacich na Námestí sv. Petra povedal: „Myslím na ťažkosti trhu práce v rôznych krajinách. Myslím na ľudí, nielen mladých, ktorí sú bez práce, čoho príčinou je často ekonomická vízia spoločnosti založená na egoistickom zisku mimo zásad sociálnej spravodlivosti“. „Práca nám