Ako bolo - všetky články

Utajovanie úpadku USA

Západu sa podarilo držať v utajení počas dvadsiatich rokov kľúčový fakt, že v čase zániku socializmu vo východnej Európe sa Spojené štáty americké nachádzali už dva roky v hlbokej recesii (od októbra 1987). Teda v čase pred rozpadom Sovietskeho zväzu mali USA vážne ekonomické problémy napriek tomu, že nakupovali za doláre nekryté zlatom a žili na dlh i na úkor rozvojového

Experti Svetovej banky o socializme

Na žiadosť vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky navštívila v máji 1990 ČSFR ekonomická misia Svetovej banky, ktorú viedol John A. Holsen. Na záver pobytu vypracovala odporúčania pre reformnú politiku prechodu na trhovú ekonomiku. V úvode 34-stránkového materiálu sa uvádzajú v bode 4. východiskové podmienky, ktoré boli v čase začatia transformácie charakteristické pre socialistické hospodárstvo. V texte sa píše: „V mnohých