Ku šťastiu potrebujeme aj peniaze

Bez peňazí sa nedá získať bývanie, obživa, oblečenie. Preto je naplnenie práva na prácu a na primeranú mzdu kľúčové. Peniaze sú samozrejme potrebné aj na drahé lieky, na platenie faktúr za dodávky plynu, elektriny a vody, na úhradu poplatkov za škôlku, za stravné lístky v škole a podobne. Zadarmo nie je ani športové a kultúrne vyžitie sa dospelých a ich detí. Ani spravodlivosti sa nedovoláte, ak nemáte na advokáta a na súdne vylohy. Skrátka na naplnenie viacerých ľudských práv a na zabezpečenie slušného života je nevyhnutné mať zamestnanie a zarábať. Právo na prácu a uspokojivú odmenu teda nie je hocijakým právom, ale právom mimoriadnej dôležitosti. Len zamestnaný človek so slušnou mzdou má možnosť využívať v plnom rozsahu slobodu a demokraciu.

Avšak na Slovensku je vyše tristotisíc nezamestnaných. Pritom prevažujúca väčšina zamestnaných dostáva iba zlomky z miezd v porovnaní s pracujúcimi v západnej Európe, hoci naša krajina takisto patrí do Európskej únie. Obidve početné vrstvy našej spoločnosti sú poznačené nedostatkom až chudobou. A kde je chudoba, tam nie je demokracia.

Pokiaľ sú ľudia zapojení do tvorby materiálnych a duchovných hodnôt, majú z toho prospech tak oni ako aj spoločnosť. Keď im však systém nevie poskytnúť prácu, lebo nemá vlastné hospodárstvo, vtedy sú ľudia nevyužití. A namiesto prínosu pre spoločnosť a štátny rozpočet, predstavujú jeho záťaž v podobe poberania sociálnych dávok, hoci tieto sú nedostatočné. Chyba nie je na strane občanov, ale režimu, ktorý preto treba zmeniť. V tom zmysle, aby sa plná zamestnanosť a spravodlivá odmena za prácu stala národno-štátnym záujmom, základom blahobytu nášho národa. Len tak sa budú môcť všetci usilovať o plnohodnotný život a ľudské šťastie.


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/b/f/bf212e30-15cf-4713-b105-41d06ec4bc14/informacnarevolucia.sk/web/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35