Cieľom informačnej revolúcie je uverejňovanie a šírenie zamlčovaných a zámerne prehliadaných faktov, skutočností a názorov, ktorých spoznanie nám môže napomôcť k utváraniu komplexnejšieho a objektívnejšieho pohľadu na svet a na našu slovenskú spoločnosť. Jedným z konkrétnych zámerov je  dopĺňať chýbajúce vedomostí o neodhalených alebo  menej známych príčinách problémov, ktoré zaradili našu krajinu po prevrate do druhej kategórie štátov Európskej únie z ekonomického i sociálneho hľadiska. Neodmysliteľnou úlohou informačnej revolúcie je predkladanie návrhov verejnosti na zlepšenie nášho života, vychádzajúc pritom z vlastných aj celosvetových skúseností. Informácie o skúsenostiach existujú, len ich treba zviditeľniť a využiť v prospech nás všetkých. A to práve chce robiť KSS v záujme premeny ľahostajnosti na angažovanosť. Lebo lepší život na Slovensku je možný.

Tematicky sa na webovej stránke budeme držať rozdelenia: Ako bolo? Ako je? Ako môže byť lepšie? Aké sú svetové skúseností? Napokon rubrika reakcií a iniciatív vyhradená pre verejnosť pod názvom: Čo vy na to?