Poznáme riešenie krízy v školstve

Pozorne a s porozumením sledujeme protesty učiteľov proti nespravodlivej odmene za svoju náročnú a zodpovednú prácu. Považujeme za neprijateľný paradox a nesúlad medzi ich nízkymi platmi a spoločenskou dôležitosťou nimi realizovaného vzdelávania a výchovy mladej generácie, ktorá má byť nositeľkou civilizačného napredovania na Slovensku a zárukou prosperity a dobrej životnej úrovne občanov našej spoločnosti už v najbližšej budúcnosti.

Kvalita nášho života bude o pár rokov závisieť na odbornej a  ľudskej vyspelosti dnešných žiakov, ale ich vzdelávacia príprava sa zanedbáva. Roky pretrvávajú problémy s moderným  materiálnym vybavením škôl, ktorým niekedy chýbajú dokonca aj učebnice. Najväčším kameňom úrazu je ale skutočnosť, že učitelia sú nedostatočne platení, čo znižuje ich prínos do vzdelávacieho procesu, pretože mnohí z nich sú nútení privyrábať si, samozrejme na úkor zvyšovania si kvalifikácie a prípravy na vyučovanie. Pritom učiteľstvo nie je obyčajné zamestnanie, ale významné poslanie. Je zarážajúce, že práve vláde nedošlo, že toto poslanie súvisí s vzdelanostnou a kultúrnou kvalitou spoločnosti, ktorá by mala byť prioritou našich národných záujmov. Navyše len človek vybavený vedomosťami je slobodný a sloboda je súčasť demokracie.

Existencia rozporu medzi celospoločenskou dôležitosťou učiteľa a jeho hlbokým sociálnym nedocenením je zlým vysvedčením nielen vlády, ale celého súčasného systému.

Vláda sa chváli dobrými ekonomickými výsledkami dosahovanými na Slovensku. Ale úžitok z nich majú predovšetkým zahraničné spoločnosti, ktoré sú väčšinovými vlastníkmi hospodárstva našej krajiny, ekonomicky nás okupujú, a do cudziny si odvážajú mnohomiliardové zisky, na úkor nízkych platov našich občanov, vrátane učiteľov.

Podporujeme deväťtisíc protestujúcich pedagógov z približne päťsto škôl v ich spravodlivej požiadavke na zvýšenie platov. Nestačí však ostať pri jednorazovom proteste. Naša strana opakovane navrhuje systémové riešenie, ktoré by odstránilo problém nedostatku finančných prostriedkov v školstve, zdravotníctve, pri zabezpečení dôstojnej jesene života seniorov a pri ekonomickom pokrytí  ďalších sociálnych sfér. Komunistická strana Slovenska vo svojom volebnom programe požaduje, aby aj štát začal podnikať (ako je to bežné v Nemecku, Francúzsku a v iných vyspelých krajinách). Aby exportom vlastných slovenských výrobkov zarábal na sociálne potreby krajiny a prirodzene aj na financovanie školstva, ktoré je podvýživené a zanedbané. Školská kríza (spolu so zdravotníckou) jasne dokazuje, že nami dlhodobo navrhovaný pluralitný ekonomický model, v ktorom by bol súkromný sektor vyvážený štátnym, je nevyhnutný, ak chceme mať životnú úroveň, akú majú  vo vyspelejšej časti Európskej únie, kde plat učiteľa základnej školy okolo dvoch tisíc eur nie je výnimočným. Je tomu tak aj preto, že ide o štáty, ktoré nežijú iba z daní súkromného sektoru, ale aj zo ziskov svojich štátnych podnikov.

Osud našej spoločnosti musí konečne – po vyše štvrť storočí – prejsť z cudzích do našich rúk. Len my, občania žujúci na Slovensku najlepšie vieme, aké sú naše hlavné problémy a ako ich riešiť. Investície do školstva sú tie najlepšie a najrentabilnejšie investície z hľadiska záujmov národa i jednotlivcov. A preto KSS vyzýva na spoločný postup. Na spôsob Sme s vami, buďte s nami.

KSS


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/b/f/bf212e30-15cf-4713-b105-41d06ec4bc14/informacnarevolucia.sk/web/wp-content/themes/ribbon/single.php on line 35